16. 6. 2024

Na čo prichádza revízia elektrických zariadení

Cenník revízie elektrických zariadení sa oplatí preštudovať aj tam, kde nie sú revízie povinné zo zákona, teda napríklad v domácnostiach. Tam je revízia iba odporúčaná na základe skúseností z praxe. Elektrická energia totiž nerozlišuje, či sa jedná o objekt komerčného charakteru, alebo bežnú domácnosť, veľmi závažné momenty sa odohrávajú prakticky na každom type nehnuteľnosti.

elektrická zásuvka

Elektrický rozvádzač – revízia elektroinštalácie väčšinou začína v rozvádzači, kontrolujú sa ističe a posudzuje sa, či nie sú poškodené a plnia dobre svoju funkciu. Stávajú sa prípady, kedy sa u preťaženého ističa vplyvom tepla zdeformoval kryt a obnažilo to izoláciu vodičov, čo mohlo viesť k skratu a požiaru.

Zásuvkové okruhy – preťažené môžu byť aj samotné zásuvky, napríklad ak do jednej z nich zapojíte viac spotrebičov cez predlžovaciu šnúru. V zásuvkách môžu byť aj uvoľnené kontakty s vodičmi, a pokiaľ sa ešte v niektorých domácnostiach stále vyskytuje elektrina v hliníku, dohodnite sa na jej rekonštrukcii a výstavbe elektrického vedenia v medených vodičoch.

predlžovacia šnúra

Elektrické spotrebiče – tu je vyslovene pestrá plejáda udalostí, z ktorých niektoré môžu byť vysloveným hazardom so zdravím a životom. Problém je v tom, že elektrinu nemožno zaznamenať našimi zmyslami, a tak sa stáva, že niektoré nebezpečné momenty prehliadneme. Elektrikár ich neprehliadne, pretože používa meracie prístroje, a tak vás ľahko môže upozorniť na prepálené vinutia cievok, roztavené izolácie na kábloch, mechanicky poškodené vypínače, svorky alebo prívodné káble.

Predlžovacie šnúry – na toto by sa nemalo zabúdať, pretože predlžovacia šnúra sa môže veľmi ľahko dostať do zovretia medzi dvoma predmetmi, alebo ju prepálite či prestrihnete. Stáva sa to pri elektrickom náradí (brúsky, plotové nožnice, kosačky na trávu) a tiež pri domácich spotrebičoch. Nebezpečné sú aj šnúry ťahané pod písacím stolom, ak ich priškripnete nábytkom a potom sa dotknete obnaženej izolácie bosým chodidlom.