17. 7. 2024

Ako ukončíte činnosť vašej spoločnosti?

Vlastniť spoločnosť by chcel každý človek. Je to snom mnohých ľudí. Avšak založenie spoločnosti je celkom jednoduché. Každá firma po čase stratí svoj zmysel a prestane sa vám dariť. Ak máte rezervné finančné zdroje, možno krízu prekonáte, no mnoho spoločností rozmýšľa nad ukončením činnosti. Je to problémom mnohých malých podnikateľov. Dnes sa už stretnete s tým, že mnohé prevádzky končia alebo obchodíky sa zatvárajú. To sa môže kľudne stať aj vám. Je to dosť nepríjemná záležitosť. Je však pre vás neodkladná a musíte ju čím skôr vyriešiť. Hovoríte si, ako by to bolo možné? Nechcete ju predsa zlikvidovať. Aké sú ďalšie možnosti na to, aby ste mohli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť? Napoviem vám.

prevádzka

Ak vlastníte svoju spoločnosť, je novinkou, že od začiatku tohto roka musíte platiť daňové licencie v sume tristoštyridsať eur. Platiť musíte, aj keď vaša spoločnosť je už dávno neaktívnou. Pri podnikateľskej činnosti máte ešte omnoho viac povinností. Musíte myslieť aj na svojich zamestnancov, na ich mzdy, na celú administratívu vo vašej spoločnosti či aj na rôzne sankcie voči úradom pri nesplnení požiadaviek, ktoré sú nevyhnutnosťou. Najľahším spôsobom ako zrušíte spoločnosť bez likvidácie je tá, že ju ponúknete na odpredaj alebo odstúpite vašu spoločnosť.

rušenie firmy

Odstúpenie spoločnosti je možné inej osobe, ak vám to valné zhromaždenie umožní a schváli. Je to vhodné, ak vaša spoločnosť nie je zaťažená exekúciou či inými rizikovými záväzkami, ktoré by boli negatívne pre druhú osobu. Poplatok, za takúto službu pri odstúpení spoločnosti je v cene od päťsto eur bez DPH. Vyhlasuje to zákon č. 513/1991 Zb. v Obchodnom zákonníku. Teda vaše odhadované a predpokladané náklady budú vo výške päťsto eur bez DPH. Pri odstúpení spoločnosti sa zbavíte nákladov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vás aj vašu spoločnosť. Za všetko preberá zodpovednosť druhá osoba, ktorá kupuje vašu spoločnosť.